ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στην Ελλάδα σήμερα ζουν, κοντά στο ένα εκατομμύριο πολιτών, που προέρχονται από άλλες χώρες και περιστασιακά, δηλαδή λόγω τουρισμού ή επισκέψεων μικρής διάρκειας, φθάνουν μέχρι και τα 18 εκατομμύρια πολιτών, κάθε χρόνο.

Στο εξωτερικό ζει ή μετακινείται ανάλογος αριθμός πολιτών που μιλούν, γράφουν ή διαβάζουν στην ελληνική γλώσσα είτε επειδή είναι Έλληνες μετανάστες, πρώτης δεύτερης ή τρίτης γενιάς, είτε επειδή διαμένουν περιστασιακά ως σπουδαστές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες ή και τουρίστες.

Σε αυτούς απευθύνεται τόσο το έντυπο με τίτλο: «Εντός και Εκτός Συνόρων» όσο και η ιστοσελίδα του «InsideOut Borders». Το έντυπο ως ένθετο ελληνικής εφημερίδας σε εβδομαδιαία βάση παρουσιάζει σε κάθε τεύχος ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και χρήσιμες πληροφορίες (INFO) τόσο για τους ξένους πολίτες εντός των ελληνικών συνόρων όσο και για τους ελληνόφωνους του εξωτερικού.

Επιπλέον, παρέχονται τόσο στους εντός όσο και τους εκτός συνόρων οι πρωτότυπες προτάσεις για ταξίδι, εξερεύνηση ή τα άγνωστα Μουσεία από τις χώρες που προέρχονται ή βρίσκονται.

Για τον σκοπό αυτό το «Εντός και Εκτός Συνόρων» InsideOut Borders χωρίζεται σε τέσσερις φακέλους.

Α. Τον φάκελο «ΕΝΤΟΣ», που περιέχει ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και χρήσιμες πληροφορίες για  τους ξένους πολίτες που ζουν, σπουδάζουν, εργάζονται ή ταξιδεύουν στην Ελλάδα, από τρεις διαφορετικές χώρες κάθε εβδομάδα.

Β. Τον φάκελο «ΕΚΤΟΣ», που περιέχει ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και χρήσιμες πληροφορίες για  τους Έλληνες που ζουν, σπουδάζουν, εργάζονται ή ταξιδεύουν σε τρεις διαφορετικές χώρες του εξωτερικού κάθε εβδομάδα.

Γ. Τον φάκελο «ΙΝFΟ» με τις χρηστικές πληροφορίες από τις συνολικά έξι χώρες.
και τέλος
Δ. Τον φάκελο «GPS» με τις προτάσεις των παραπάνω έξι πολιτών που θα δίνουν συνέντευξη  σε κάθε τεύχος παρουσιάζοντας μία πρωτότυπη πρόταση ταξιδιού, εξερεύνησης ή τουριστικής  επίσκεψης.

 

Share Button